tiistai 24. lokakuuta 2017

Rosabella Beauty

Rosabella Beauty on Kaunottaren ja Hirviön tytär samannimisestä sadusta. Hänet luokitellaan Kapinalliseksi koska hän on aktiivinen vähempiosaisten puolestapuhuja eikä piittaa kuka hänen prinssisnsä tulee olemaan, jos tulee. Hän kuitenkin käyttäytyy tarinansa mukaan nähden pintaa syvemmälle ja osoittaen jokaiselle että he ovat rakastamisen arvoisia. Vaikka ohjelmassa tämä ei selville oikein tule, hän on Briar Beauty:n serkku. 

Rosabella Beauty is the daughter of Beauty and the Beast from a fairytale with same name. She is labelled Rebel as she defends fiercely the weaker and underdogs and doesn't care who her prince will be, if will. She does act like her legacy tells her to as she sees more than what's on surface and shows everyone they're worth loving. Even though in the show this doesn't come very clear, she is Briar Beauty's cousin.

Screencaption c/Mattel
Rosabella on aktivisti jolla on kyky nähdä toisten todelliset tunteet tai olemus värillisenä aurana heidän ympärillään. Hän on sovittelija ja ensimmäinen joka syöksyy toimintaan jos epäoikeudenmukaisuutta on havaittavissa. Hänellä on erityisen pehmeä kohta eläimiä kohtaan. Hän tuntuu olevan loputtoman lempeä ja auttavainen muita kohtaan mutta hän osoittaa myös luonnollisia johtajan piirteitä.

Rosabella is an activist who has an ability to see the true feelings or being of others as a colourful aura around them. She is a negotiator and the first one to rush in action if there's injustice happening. She has a specially soft spot for animals. She seems to be endlessly gentle and helpful towards others but she also shows features of a natural leader. 

Screenshot c/Mattel
Pidän Rosabellasta, hän on ihan kuin minä noina teinivuosina. On hienoa että näytetään myös idealistisempaa puolta ihmisistä, jotakuta joka on vahvasti kantaa ottava muuhunkin kuin kohtaloihin. Ihmettelen että meni näin pitkään että hahmo niin suuresta sadusta esiteltiin ohjelmassa. Mistä en pidä Rosabellassa on että vaikka hän on loistava yhdistelmä vanhempiensa piirteitä, hän on vain hyvä. Hänessä ei ole virheitä ja se saa hänet tylsäksi. Minusta on myös ironista että tyttö joka puolustaa eläimiä ja jonka isä on Hirviö käyttää niin paljon turkista vaatetuksessaan, vaikka se olisikin tekoturkista.

I like Rosabella, she's just like me on those teenage years. It's great that they show also more idealistic side of people, someone who takes strongly side to something other than just the destinies. I wondered how it took so long to bring in someone from such a big story. What I don't like in Rosabella is that even though she is a great combination of her parent's features, she's just good. She doesn't have flaws and that makes her boring. But what I find ironic is that that a girl who speaks for and loves animals and whose father is the Beast uses so much fur in her clothing. Even if it would be fake. Ei kommentteja:

Lähetä kommentti